Konsultointi

Mantsinen Groupin vahva käytännön tausta logistiikkapalvelujen tuottajana ja maailmanlaajuinen kokemus asiakkaiden haasteista ja parhaista ratkaisuista on yhdistetty Mantsisen konsultointipalveluihin. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaallemme paras mahdollinen ratkaisu materiaalinkäsittelyn haasteisiin ja ongelmakohtiin.

Mantsinen tarjoaa asiantuntijapalveluja materiaalinkäsittelyyn nojautuen vankkaan käytännön kokemukseen tehdasalueilla, terminaaleissa ja satamissa toimimisesta. Suunnittelemalla uusia toimintamalleja ja layout-ratkaisuja, voimme kehittää toimintojen tehokkuutta ja kannattavuutta. Konsultoinnin ydinosaamisalueitamme ovat pyöreän puun sekä metsäteollisuuden jalosteiden (sellu, paperi, sahatavara) käsittely ja teräsromun ja –valmisteiden käsittely.

Asiantuntijamme auttavat ratkaisemaan ongelmakohtia. Niin materiaalinkäsittelyn aiheuttamat tuotantokatkokset, varastokapasiteetin riittämättömyys, pullonkaulat materiaalivirrassa sekä vauriot ja vahingot materiaalinkäsittelyssä ovat asiantuntijoillemme tuttuja haasteita. Konsulttimme auttavat myös sopeutumaan materiaalivirran merkittävään kasvuun tai uusiin tuotantolaitosinvestointeihin.

Toteutamme tehdas- ja terminaalilogistiikan parantamisprojekteja kiinteällä konseptilla, joka sisältää kattavan analyysin nykytilanteesta, arviot toimintojen tehostamispotentiaalista sekä selkeät toimenpide-ehdotukset investointilaskelmineen. Teemme käytännönläheisiä ja helposti toteutettavia toimenpidesuunnitelmia, ja tarjoamme tuen myös niiden läpiviemiseen.

Autamme mielellämme myös uusinvestointeihin liittyvässä logistiikkasuunnittelussa ja yksilöllisissä materiaalinkäsittelyyn liittyvissä ongelmissa.

Lisätietoja:

Miska Kari
Kehityspäällikkö
T: +358 40 829 1231
 
 
Ota yhteyttä