MANTSINEN INSIGHT™

LEAD BY
DATA.

MANTSINEN INSIGHT™ palvelu mahdollistaa kattavan tiedonkeruun ja tiedon seurannan yksittäisestä tai useammasta materiaalinkäsittelykoneesta. Insight kerää konekohtaisesti tietoa yli 150 datasignaalista. Sen avulla voit parantaa koneidesi suorituskykyä ja yrityksesi kilpailukykyä. Palvelua käyttämällä pysyt ajan tasalla – missä ikinä oletkin!

Watch the Mantsinen Insight video

Seuraa koneen toimintaa ja tehokkuutta ajasta tai paikasta riippumatta.

MANTSINEN INSIGHT™ tuottaa toiminnan kehittämisen kannalta arvokasta tietoa, joka auttaa tehokkuuden maksimoinnissa. Insight parantaa läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon. Näin esimerkiksi inhimillisten tekijöiden vaikutukset pienenevät ja päätökset perustuvat faktoihin. Insight on monipuolinen palvelu, josta saa tiedot paikasta ja laitteesta riippumatta.

HYÖDYT

 • Seuraa yksittäisen koneen tai koko kaluston operointia ja tehokkuutta.
 • Konekohtaisesti yli 150 datasignaalia suoraan koneen ohjausjärjestelmästä, jotka koostuvat Volvo Penta-moottorin- ja koneen CAN-väylätiedoista.
 • Seuraa investointisi toimintaa ja kannattavuutta – johda tiedolla.
 • Auttaa valmistautumaan huoltotoimenpiteisiin ja mahdollistaa koneiden käyttöasteen ja käytettävyyden maksimoinnin.
 • Tieto auttaa päätöksenteossa ja kehittää läpinäkyvyyttä mahdollistaen luotettavammat kannattavuus- ja tuottolaskelmat.
 • Aikataulutetut raportit helpottavat toiminnan seuraamista.

”Mantsinen Insight™ pitää meidät aina askeleen edellä: pystymme ennakoimaan tulevat huoltotarpeet ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmatilanteet viipymättä.”

Wim Busser, Purchase and Support Director

BCTN

Ominaisuudet

MODERNIA
TEKNOLOGIAA

MANTSINEN INSIGHT™ mahdollistaa kerätyn tiedon tallentamisen automaattisesti antaen pääsyn myös määräaikaishuoltojen tietoihin. Insight Standard tarjoaa tiedon säilyttämisen ja antaa näin pääsyn historiatietoihin aina tarvittaessa. Konedatan lisäksi,
Insight Standard-palvelu mahdollistaa etäyhteyden koneen ohjausjärjestelmään. Nämä ominaisuudet yhdessä koneen paikallisen diagnostiikkatoiminnon kanssa mahdollistavat parhaan mahdollisen tuen kaikissa tilanteissa.

Koneen
historiatiedot

Jälleenmyynti-
arvo

Huolto-
historia

Tuottavuuden
parantaminen

Konekohtaiset
raportit

Välitön
tiedonsaanti

Mantsinen Insight™
antaa kattavan
yleiskuvan ja auttaa
tehostamaan toimintaa.

MANTSINEN INSIGHT™ STANDARD

 • Konekohtaiset raportit
 • Tuottavuus- ja tehokkuusnäkymät
 • Yleiskuva kalustosta
 • Visualisoitu tieto
 • Tulevat määräaikaishuollot ja niiden dokumentointi
 • Historia
 • Jälleenmyyjien ja tehtaan tuen pääsy tietoihin
 • Ohjausjärjestelmän etäyhteys tehtaan tekniselle tuelle
 • Tiedonsiirtoyhteys

PERSONOITU TIETO

EDUT
KÄYTTÄJÄLLE

TYÖNJOHTO

Mantsinen Insight™ mahdollistaa toiminnan analysoinnin ja kehittämisen koneesta saadun tiedon avulla. Ne auttavat takaamaan myös mahdollisimman hyvän käytettävyyden, työmukavuuden ja turvallisuuden, jotka ovat olennainen osa onnistunutta koneinvestointia.

 • Parempi ymmärrys koneen toiminnasta
 • Tietoon perustuva tehokkuuden arviointi
 • Kehitys- ja koulutustarpeiden tunnistaminen
 • Läpinäkyvvyyden ja turvallisuuden kehittäminen

LIIKETOIMINNAN JOHTO

Läpinäkyvyys ja faktat ovat perusta päätöksentekoon operoinnin tehokkaassa johtamisessa. Insight-palvelun objektiivinen tieto yhdestä tai useammasta laitteesta korvaa mielipiteet oikealla datalla, joka ei jätä sijaa arvailulle.

 • Konekohtaiset tiedot tehokkuudesta
 • Kustannukset tonnia kohden
 • Realistiset tuottavuusodotukset koneelle ja käyttäjälle

YRITYKSEN JOHTO

Mantsinen Insight™ nostaa toimintojen seuraamisen uudelle tasolle tarjoamalla objektiivista tietoa ROI-analyysien ja paremman raportoinnin tueksi. Tietoja voi käyttää useamman koneen operointia tutkien tai yksittäisen koneen aktiviteettehin perehtyen.

 • Investoinnin ja käyttöasteen arviointi
 • Vertailut eri työmaiden välillä
 • Laadukkaat raportit sidosryhmille

REFERENSSIT

CASE

ABP & Cooper

Iso-Britannia

Tavoitteellista
tiimityötä

Cooper Handling Group on Mantsinen Groupin jälleenmyyjä Isossa-Britanniassa ja toimii tiiviissä yhteistyössä sekä omien asiakkaidensa että Mantsisen kanssa. Materiaalinkäsittelykoneiden tehokkuus on perinteisesti ollut enemmän mielipide kuin tietoon perustuva fakta. Joku voi arvioida koneen erinomaiseksi, kun taas toisen mielestä sama kone on vain keskinkertainen. Mantsinen Insightin tuottamalla tiedolla tuodaan käytännön faktat esiin, jotka ovat aina painavampia kuin mielipiteet.

Kuten sanonta kuuluu, ”mitä ei ole mitattu, sitä ei voi hallita”. Insight mahdollistaa jokaisen koneen hallinnoinnin ja kertoo, kuinka konetta on käytetty.

Se tuottaa kilpailuetua myös asioissa, jotka herättävät vahvoja mielipiteitä, kuten polttoaineenkulutus: kilpailijoiden väitteet perustuvat usein arvioihin eikä heillä ole esittää kattavia todisteita arvioidensa tueksi.

– Objektiivisten tietojen esittäminen koneen operoinnista tukee hallintoa ja asiakkaan yksittäisen laitteen tehokasta käyttöä luoden perustan kasvulle, toteaa Cooper Handling Groupin johtaja David Cooper.

Asiakas johon edellä viitataan on Associated British Ports. Kuva on otettu Teignmouthin satamassa Isossa-Britanniassa.

CASE

Äänekoski

Toimintojen optimointia
Insightin avulla

Äänekosken biotuotetehtaalla on käytössä Mantsinen Groupin logistiikkapalveluiden sähköiset materiaalinkäsittelykoneet. Tehtaalla tuotetaan noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua ja muita biotuotteita vuodessa.

Mantsisen tiimi vastaa esimerkiksi puutavaran toimittamisesta varastoalueelta tehtaalle. Insightin ansiosta huoltotiimi havaitsi painepiikkejä ja selvitti, johtuvatko ne käyttäjästä vai koneesta.

Painepiikit saatiin tasaantumaan ja tehokkuus parani kahmarikokoa suurentamalla. Tämä on erinomainen esimerkki
sellaisesta poikkeamasta, jota ei ole helppo havaita silmämääräisesti, mutta jonka pystyy tunnistamaan ja selvittämään tutkimalla Insightin jatkuvasti keräämää tietoa.

Insight sekä osa muita uusia toimintoja on testattu Mantsisen logistiikkapalvelun liiketoiminnassa. Näin asiakas voi olla varma, että uudet ratkaisumme on todettu toimiviksi aidossa toimintaympäristössä.

HINNAT

Saatavilla Mantsinen materiaalinkäsittelykoneisiin, jotka valmistettu alkaen 2017.

MANTSINEN INSIGHT™ STANDARD
Hinnat alkaen 99 € / kuukausi / laite

HALUATKO LISÄTIETOJA?

LÄHETÄ MEILLE YHTEYSTIETOSI, NIIN TOIMITAMME SINULLE SÄHKÖISEN ESITTEEN.